Akcje uświadamiania

Kierowcy i piesi powinni byś świadomi niebezpieczeństwa czyhającego na drodze. Już od najmłodszych lat powinno się uczyć w szkołach zasad zachowania na drodze. Należy podnosić wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. To skutecznie pozwoli ograniczyć ilość nieszczęśliwych wypadków. Możliwości edukacji użytkowników dróg jest wiele. Dużo możliwości daje Internet, np. Facebook. Na portalach społecznościowych można organizować grupy osób, które zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa drogowego. Można podawać informacje o problemach na drogach krajowych, dawać wskazówki w celu bezpiecznej jazdy i udzielać porad. Bardzo skuteczne są pokazy ratownictwa. Symulując wypadek ratownicy uczą udzielania pierwszej pomocy. Z tej wiedzy można wiele skorzystać, aby w razie znalezienia się rzeczywistej sytuacji wypadku odpowiednio zareagować. Pokazy ratownicze odbywają się w wielu polskich miastach. Media też mają dużą rolą do odegrania. Za pomocą odpowiednich programów można ludzi skutecznie edukować. Tylko osoby nierozsądne nie skorzystają z takiej nauki. Każdemu, rozsądnie myślącemu człowiekowi zależy na bezpieczeństwie.